Em và bạn đóng vai người lạ đến nhà em

  • 1 Đánh giá

5. Chơi đóng vai: Chào và đáp lời chào

a. Em và bạn đóng vai người lạ đến nhà em

b. Em và bạn thực hiện lời chào hỏi và đáp lời chào hỏi theo tình huống sau:

- Người lạ: Chào cháu.

- Em: ..............

- Người lạ: Cháu cho cô hỏi đây có phải nhà bạn Nam không?

- Em: ...............

- Người lạ: Tốt quá. Cô là mẹ bạn Sơn đây.

- Em: .....................

- Mẹ Sơn: Sơn bịt sốt. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô đơn xin phép cho Sơn nghỉ học.

- Em: ......................

- Mẹ Sơn: ..............

Bài làm:

- Người lạ: Chào cháu.

- Em: Dạ cháu chào cô ạ!

- Người lạ: Cháu cho cô hỏi đây có phải nhà bạn Nam không?

- Em: Dạ đúng rồi cô ạ. Cháu là Nam đây.

- Người lạ: Tốt quá. Cô là mẹ bạn Sơn đây.

- Em: Vâng! Cô gặp cháu có việc gì không ạ?

- Mẹ Sơn: Sơn bịt sốt. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô đơn xin phép cho Sơn nghỉ học.

- Em: Vâng, ngày mai cháu sẽ chuyển giúp cô ạ. Bạn Sơn đã đỡ ốm hơn chưa ạ?

- Mẹ Sơn: Bạn ấy vẫn còn sốt cháu ạ. Vậy nhờ cháu chuyển giúp cô nhé. Cô cảm ơn cháu nhiều.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021