Em và người thân phải làm gì để biết ơn Bác Hồ

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Em và người thân phải làm gì để biết ơn Bác Hồ

Bài làm:

Để biết ơn Bác Hồ, chúng ta cần phải chăm chỉ học tập, lao động, rèn luyện bản thân mình để trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước sánh vai với các nước khác trên thế giới như Bác hằng mong muốn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021