Giải bài 21C: Em thích nhất loài chim nào?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 21C: Em thích nhất loài chim nào? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 30. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng thảo luận

Em biết loài chim nào trong những số chim dưới đây:

(trang 30, 31 sgk)

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

6. Thảo luận để trả lời các câu hỏi:

Bạn thích con chim nào trong bài "vè chim"?

Con chim có đặc điểm nào được tả như người?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chơi: Thi tìm từ ngữ

Viết vào bảng nhóm các từ ngữ:

  • Chỉ các loài vật có tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr
  • Chỉ vật hay việc có tiếng chứa vần uôt hoặc uôc

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đọc bài văn sau "Chim chích bống" (sgk trang 32)

4. Tìm những từ ngữ tả hình dáng và hoạt động của chích bông để điền vào ô trống trong bảng nhóm:

Từ ngữ tả hình dángTừ ngữ tả hoạt động
Hai chân
Hai cánh
Cặp mỏ

=> Xem hướng dẫn giải

5. Từng bạn lần lượt kể cho nhau nghe về loài chim mà mình thích:

Gợi ý:

  • Đó là loài chim nào?
  • Bạn nhìn thấy loài chim đó ở đâu?
  • Loài chim đó có đặc điểm gì nổi bật về hình dáng (hoặc hoạt động)?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Dựa vào những câu trả lời ở hoạt động 5, viết ra giấy từ 2 đến 3 câu về một loài chim mà em thích.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

2. Hỏi người thân và bạn bè tên một số loài chim, hình dáng và hoạt động của chúng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem