Giải bài 25C: Vì sao sông biển đáng yêu thế?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 25C: Vì sao sông biển đáng yêu thế? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 69. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và nói về những điều em thấy trong tranh?

=> Xem hướng dẫn giải

2 - 3. Đọc bài, giải nghĩa

4. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

a. Trong khổ thơ thứ nhất và khổ thứ hai, biển được so sánh với những gì?

b. Trong khổ thơ thứ hai và khổ thơ cuối có chi tiết nào cho thấy biển giống trẻ con?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Thi đọc thuộc cả bài Bé nhìn biển

6. Chơi: ghép câu

Trao đổi rồi chọn ghép 2 băng giấy thành một câu?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc thuộc một khổ thơ trong bài Bé nhìn biển rồi viết vào vở

2. Làm bài tập

a. Viết tên vật trong tranh vào vở theo số tranh?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nói lời đáp trong các đoạn đối thoại sau:

a. - Hương cho tớ mượn cái tẩy nhé?

- Ừ.

- ..................

b. - Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé?

- Vâng.

- ..........................

=> Xem hướng dẫn giải

4. Viết báo tường

Viết một đoạn văn từ 4 đến 5 câu nói về điều em thích ở sông hoặc ở biển?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân xem quê em thường có lũ lụt không. Mọi người phải làm gì để chống lũ lụt?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem