Giải bài 27C: Ôn tập 3 (tiếng việt 2)

 • 1 Đánh giá

Giải bài 27C: Ôn tập 3 - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 89. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi: Mở rộng vốn từ về muông thú

Cách chơi:

 • Một nhóm nói tên con vật
 • Nhóm thứ hai phải nêu một từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của con vật đó

=> Xem hướng dẫn giải

2. Mỗi bạn trong nhóm lần lượt kể cho nhau nghe về một con vật mà mình yêu thích theo gợi ý sau:

 • Đó là con vật gì?
 • Con vật đó ở đâu?
 • Con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật khiến bạn thích nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Thay nhau đọc cả bài "Cá rô lội nước"

Những bác rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cừng tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ chúng chui ra, khoan khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước.

(Theo Tô Hoài)

6. Dựa vào nội dung bài Cá rô lội nước, chọn ý trả lời đúng:

1. Cá rô có màu như thế nào

a. giống màu đất b. giống màu bùn c. giống màu nước

2. Mùa đông, cá rô ẩn náu ở đâu?

a. ở các sông b. trong đất c. trong bùn ao

3. đàn cá lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào?

a. như cóc nhảy

b. rào rào như đàn chim vỗ cánh

c. nô nức lội ngược trong mưa.

4. Trong câu cá rô nô nức lội ngược trong mưa, từ ngữ nào trả lời câu hỏi cho con gì?

a. cá rô b. lội ngược c. nô nức

5. Bộ phận in đậm trong câu Chúng Khoan khoái đớp bóng nước mưa trả lời cho câu hỏi nào?

a. vì sao? b. như thế nào? c. khi nào?

=> Xem hướng dẫn giải

7. Viết vào vở hai câu sau. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao?

a. Sơn ca khô cả họng vì rát

b. Vì mưa to, nước suối dâng ngập cả hai bờ.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong mỗi câu sau:

a. Bông cúc héo lả đi vì thương xót sơn ca

b. Vì mải chơi, đến mùa đông, ve không có gì ăn

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

4. Chơi: Ô chữ

a. Có thể điền từ nào vào các ô trống theo dòng ngang?

 • Dòng 1: Người cưới công chúa Mị Nương ( có 7 chữ cái).
 • Dòng 2: Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái).
 • Dòng 3: Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo,… (có 7 chữ cái).
 • Dòng 4: Ngày tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái).
 • Dòng 5: Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái).
 • Dòng 6: Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái).
 • Dòng 7: Trái nghĩa với dữ (có 4 chữ cái bắt đầu bằng chữ H)
 • Dòng 8: Tên con sông đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái).

b. Đọc từ mới xuất hiện ở cột dọc (in màu)

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Kể cho người thân nghe về con vật nuôi mà em yêu thích?

2. Hỏi người thân về cách chăm sóc, nuôi con vật trong nhà

=> Xem hướng dẫn giải


 • 1 lượt xem