Giải bài 20B: Con người và thiên nhiên

  • 1 Đánh giá

Giải bài 20B: Con người và thiên nhiên - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 16. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, dựa vào gợi ý dưới mỗi tranh, lần lượt kể lại từng đoạn câu chuyện ông Mạnh thắng Thần Gió?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3. Thi kể chuyện, nghe thầy cô hướng dẫn viết chữ hoa.

B. Hoạt động thực hành

1. Thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây thành các cụm từ sau: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ.

a. Khi nào trường bạn nghỉ hè?

b. Bạn làm bài tập này khi nào?

c. Bạn gặp cô giáo khi nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đọc đoạn văn trong bài ông Mạnh thắng Thần Gió và chép vào vở

3. Chơi: Chọn từ ngữ viết đúng

Lấy các thẻ chữ ở góc học tập, chọn bộ thẻ A hoặc B theo hướng dẫn của thầy cô

  • Bộ thẻ A: sương mù, xương mù, cây sương rồng, cây xương rồng, sót xa, xót xa, thiếu sót, thiếu xót, hoa xen, hoa sen, sen lẫn, xen lẫn.
  • Bộ thẻ B: làm việt, làm việc, bữa tiệt, bữa tiệc, thời tiết, thời tiếc, tiết kiệm, tiếc kiệm, hiểu biếc, hiểu biết, xanh biếc, xanh biết

Chọn từ ngữ viết đúng chính tả dán vào bảng nhóm.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

2. Hỏi người thân một số câu hỏi có dùng các cụm từ khi nào (hoặc bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem