Nói tên nghề nghiệp của những người trong ảnh

  • 1 Đánh giá

2. Nói tên nghề nghiệp của những người trong ảnh

Bài làm:

Nghề nghiệp của những người trong ảnh:

  • ảnh 1: nghề giáo viên
  • ảnh 2: nghề thợ điện
  • ảnh 3: nghề ca sĩ
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021