Kể cho người thân nghe về một mùa và các thứ quả của mùa đó mà em yêu thích?

  • 1 Đánh giá

2. Kể cho người thân nghe về một mùa và các thứ quả của mùa đó mà em yêu thích?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Mùa hè diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6 với khí hậu nóng nực, nhiệt độ cao.
  • Mùa hè về, nắng vàng hoe, trên cây ve kêu râm ran, cây phượng cũng đua nhau nở hoa đỏ rực.
  • Mùa hè có rất nhiều loại quả: nhãn, vải, mít, xoài, sấu, đào, chôm chôm, mãng cầu....
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021