Thảo luận, trả lời câu hỏi: Bác Nhân làm nghề gì?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Bác Nhân làm nghề gì?

Bài làm:

Bác Nhân làm nghề nặn đồ chơi bằng bột màu rồi đem bán ở ngoài phố.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021