Vì sao Vua tha tội và ban cho Quốc Toản cam quý? Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?

  • 1 Đánh giá

2. Đọc đoạn 3, 4 câu chuyện Bóp nát quả cam, thay nhau hỏi và trả lời:

a) - Hỏi: Vì sao Vua tha tội và ban cho Quốc Toản cam quý?

- Trả lời: .................

b) - Hỏi: Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?

- Trả lời: .................

Bài làm:

a) - Hỏi: Vì sao Vua tha tội và ban cho Quốc Toản cam quý?

- Trả lời: Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì thấy Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

b) - Hỏi: Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?

- Trả lời: Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam vì bị vua xem như trẻ con, lòng đang ấm ức, thêm phần nghĩ đến quân giặc mà sôi gan, tức giận

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021