Nói cảm nghĩ của em về Bác Hồ qua hai bức ảnh sau:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nói cảm nghĩ của em về Bác Hồ qua hai bức ảnh sau:

Bài làm:

Quan sát hai bức tranh em thấy:

  • Tranh 1: Bác Hồ luôn gần gũi và dành một yêu thương to lớn cho các bạn thiếu niên nhi đồng.
  • Tranh 2: Bác Hồ luôn tích cực đi đầu và vận động mọi người trồng cây xanh.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021