Chơi: Đố tên các loài chim

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Chơi: Đố tên các loài chim

M. - Con gì mỏ đỏ lông xanh, bắt chước tiếng người rất giỏi?

- Con vẹt

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

- Con gì có bộ lông trắng tinh, tiếng kêu "gù gù", là loài chim đại diện cho hòa bình?

- Chim bồ câu

- Con gì có bộ lông nhiều màu sắc, khi xòe đuôi trông giống như một cái quạt lớn?

- Chim công

- Con gì có bộ lông trắng, chân dài, ban ngày tìm kiếm thức ăn ngoài đồng ruộng, tối về tổ ngủ.

- Con cò

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021