Nói cho các bạn biết cha, mẹ hoặc người thân của em làm nghề gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói cho các bạn biết cha, mẹ hoặc người thân của em làm nghề gì?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Trong gia đình em:

  • Ông nội em là bộ đội đã về hưu
  • Bà nội em là cô giáo đã về hưu
  • Bố em là kiến trúc sư
  • Mẹ em là luật sư
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021