Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Tranh vẽ gì? Người trong tranh đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

a. Tranh vẽ gì?

b. Người trong tranh đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

a. Tranh vẽ cảnh màn đêm cùng với một cô lao đông trên tay đang cầm cái chổi, bên cạnh là một xe rác.

b. Chị lao công đang quét rác trong đêm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021