Viết vào vở từ ngữ chỉ đặc điểm phù hợp với mỗi con vật (hung dữ, dũng cảm, lượn nhẹ nhang

  • 1 Đánh giá

3. Viết vào vở từ ngữ chỉ đặc điểm phù hợp với mỗi con vật (hung dữ, dũng cảm, lượn nhẹ nhàng

Bài làm:

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:

  • Tôm càng: dũng cảm
  • Cá mắt đỏ: lượn nhẹ nhàng
  • Cá Con: lượn nhẹ nhàng
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021