Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác Nhân như thế nào? Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thay nhau hỏi - đáp:

a. - Hỏi: Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác Nhân như thế nào?

- Đáp: ............

b. - Hỏi: Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?

- Đáp: ............

c. - Hỏi: Bạn nhỏ trong câu chuyện đã làm gì để bác vui trong buổi bán hàng cuối cùng?

- Đáp: ............

d. Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với các bạn nhỏ nếu bác biết vì sao hôm đó đắt hàng.

- Đáp: ............

Bài làm:

a. - Hỏi: Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác Nhân như thế nào?

- Đáp: Các bạn nhỏ hễ thấy cái sào nứa cắm đồ chơi của bác Nhân dựng chỗ nào là chỗ ấy các bạn nhỏ xúm lại. Các bạn say sưa ngắm đồ chơi, háo hức xem bác Nhân nặn các con giống.

b. - Hỏi: Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?

- Đáp: Bác Nhân định chuyển về quê vì hàng của bác bị ế do xuất hiện những đồ chơi mới bằng nhựa, chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa.

c. - Hỏi: Bạn nhỏ trong câu chuyện đã làm gì để bác vui trong buổi bán hàng cuối cùng?

- Đáp: Để bác Nhân vui trong buổi bán hàng cuối cùng, các bạn nhỏ đập con lợn đất được hơn mười nghìn đồng, chia nhỏ số tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đồ chơi của bác.

d. Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với các bạn nhỏ nếu bác biết vì sao hôm đó đắt hàng.

- Đáp: Nếu bác Nhân biết vì sao hôm ấy đắt hàng, bác sẽ nói: “Ôi! Các cháu quả là người có lòng nhân hậu. Bác cảm ơn các cháu nhiều”.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021