Hỏi và trả lời theo mẫu:

  • 1 Đánh giá

4. Hỏi và trả lời theo mẫu:

  • Người ta trồng cây cam để làm gì?
  • Người ta trồng cây cam để ăn quả

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

- Người ta trồng cây na để làm gì?

Ngươi ta trồng cây na để ăn quả

- Người ta trồng hoa hồng để làm gì?

Người ta trồng hoa hồng để làm đẹp, trang trí.

- Người ta trồng cây lúa để làm gì?

Người ta trồng cây lúa để lấy gạo

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021