Dựa vào những câu trả lời ở hoạt động 3, viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu về ảnh Bác Hồ

  • 1 Đánh giá

4. Dựa vào những câu trả lời ở hoạt động 3, viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu về ảnh Bác Hồ

Bài làm:

Trong lớp em có treo ảnh Bác Hồ. Ảnh Bác được treo phía trên bảng,vị trí đẹp nhất để ai cũng có thể nhìn thấy Bác. Bác có khuôn mặt hiền từ và phúc hậu, Bác có vầng trán cao, đôi mắt long lanh. Bác vẫy tay như chào chúng em. Mỗi ngày đến lớp, chúng em đều đọc vang năm điều Bác Hồ dạy để tự nhắc nhở mình phải cố gắng học tập và rèn luyện, không phụ lòng mong mỏi của Bác.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021