Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? Bố mẹ của bạn nhỏ làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

  • Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
  • Bố mẹ của bạn nhỏ làm gì?

Bài làm:

Quan sát tranh em thấy:

  • Bạn nhỏ trong tranh đang khoe với bố mẹ được điểm 10
  • Bố mẹ của bạn nhỏ rất vui và dang tay đón bạn vào lòng.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021