Giả sử ông bà em sống ở quê. Được tin quê nhà bị bão, bố mẹ em về thăm ông bà. Em hãy viết 2 - 3 câu thăm hỏi ông bà

  • 1 Đánh giá

5. Giả sử ông bà em sống ở quê. Được tin quê nhà bị bão, bố mẹ em về thăm ông bà. Em hãy viết 2 - 3 câu thăm hỏi ông bà

Bài làm:

Ông bà kính yêu !

Cháu xem ti vi thấy ở quê bị bão, cháu lo quá. Ông bà có khỏe không ạ? Nhà cửa, ruộng vườn của ông bà có bị sao không ạ? Cháu mong ông bà luôn mạnh khỏe. Hè này cháu sẽ về thăm ông bà.

Cháu của ông bà

Ngọc Mai

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021