Nối nhóm từ ở cột A với cột B cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc các từ trong bảng và thực hiện

Nối nhóm từ ở cột A với cột B cho phù hợp

Bài làm:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021