Chọn s hoặc x điền vào chỗ trống cho phù hợp:

  • 1 Đánh giá

3. Chọn s hoặc x điền vào chỗ trống cho phù hợp:

Chẳng con cũng gọi là con

Uốn mình lượn khắp nước non ...a gần

Phù ....a bồi đắp bao lần

Đồng ngô, bãi mía kết thân đôi bờ

Bài làm:

Chẳng con cũng gọi là con

Uốn mình lượn khắp nước non xa gần

Phù sa bồi đắp bao lần

Đồng ngô, bãi mía kết thân đôi bờ

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021