Người bạn tốt là người bạn như thế nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

Người bạn tốt là người bạn như thế nào?

Bài làm:

Người bạn tốt là người sẽ luôn bên bạn, luôn giúp đỡ cho bạn lúc khó khăn dù bạn ở nơi đâu và làm gì.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021