Đọc mẩu chuyện vui dưới đây. Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi phù hợp với mỗi ô trống và ghi lại vào vở theo số thứ tự:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động ứng dụng

2. Đọc mẩu chuyện vui dưới đây. Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi phù hợp với mỗi ô trống và ghi lại vào vở theo số thứ tự:

Bé nói với mẹ:

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn hà (...)

Mẹ ngạc nhiên:

- Nhưng con đã biết viết đâu (...)

Bé đáp:

- Không sao, mẹ ạ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc (...)

Bài làm:

Bé nói với mẹ:

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà (.)

Mẹ ngạc nhiên:

- Nhưng con đã biết viết đâu (?)

Bé đáp:

- Không sao, mẹ ạ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc (.)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021