Giải bài 4C: Bạn bè luôn bên nhau

  • 1 Đánh giá

Giải bài 4C: Bạn bè luôn bên nhau - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 37. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể những việc em đã làm cùng bạn ở lớp hoặc ở nhà

=> Xem hướng dẫn giải

6. Thảo luận, chọn dòng trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

1. Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách nào?

a. ngồi trên lá sen xuôi theo dòng nước

b. ghép những lá bèo sen làm một chiếc bè đi trên sông

c. bơi dọc theo dòng sông

2. Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi trên sông vào mùa nào?

a. mùa xuân

b. mùa hạ

c. mùa thu

=> Xem hướng dẫn giải

7. Hỏi - đáp:

Hỏi: Trên đường đi, Dế Mèn và Dế Trũi nhìn thấy cảnh vật ra sao?

Đáp: + Nước sông ..............

+ Hai bên bờ sông ..........

Hỏi: Những từ ngữ nào tả thái độ của các con vật đối với hai chú dế?

Đáp: + Những anh gọng vó: ...................

+ Những ả cua kềnh: .....................

+ Đàn săn sắt và cá thầu dầu: ...........

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong mỗi câu sau:

a. Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại

Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

b. Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chọn a hoặc b theo hướng dẫn

a. Chọn chữ r, d hay gi để điền vào chỗ trống? Viết những từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở:

....a dẻ, cụ .......à, ...a vào, cặp .....a

b. Chọn vần ân hay âng để điền vào chỗ trống? Viết những từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở:

v..... lời, bạn th....., nhà t......., bàn ch......

=> Xem hướng dẫn giải

3. Ngắt đoạn sau thành 4 câu rồi viết vào vở cho đúng chính tả

Trời mưa to Hòa quên mang áo mưa Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình đôi bạn nhỏ vui vẻ ra về.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Cùng bạn đóng vai nói lời cảm ơn của em trong những trường hợp sau:

b. Cô giáo cho em mượn quyển sách

c. Em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Cùng bạn đóng vai trò nói lời xin lỗi của em trong trường hợp sau:

b. Em mải chơi, quên làm việc mẹ đã dặn

c. Em đùa nghịch, va phải một cụ già

=> Xem hướng dẫn giải

6. Một bạn nói 3-4 câu về nội dung của bức tranh thứ nhất, một bạn nói 3 - 4 câu về bức tranh thứ hai dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải

7. Viết vào vở một câu cảm ơn, một câu xin lỗi theo nội dung hai bức tranh

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021