Nói tên các đồ vật trong tranh

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nói tên các đồ vật trong tranh

Bài làm:

Từ trái sang phải ta có:

  • Tranh 1: Cái chiếu
  • Tranh 2: cái bình
  • Tranh 3: bộ quần áo
  • Tranh 4: Cái ô
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021