Giải bài 12C: Công ơn cha mẹ

  • 1 Đánh giá

Giải bài 12C: Công ơn cha mẹ - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 115. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Mẹ và em bé đang làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Bài thơ nói về điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

  • Hình ảnh nào trong bài thơ cho biết đêm hè rất oi bức?
  • Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc?
  • Người mẹ được so sánh với gì?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm trong bài thơ Mẹ:

  • Những tiếng bắt đầu bằng r, gi.
  • Những tiếng có thanh hỏi, thanh ngã.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Điền vào chỗ trống:

Chọn iê hay yê, ya:an

Đêm đã khu.... Bốn bề ....n tĩnh. Ve đã lặng ....n vì mệ và gió cũng thôi trò chu...n cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra t....ng võng kẽo kẹt, t...ng mẹ ru con

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Cùng người thân tìm những câu thơ, bài thơ, bài hát hoặc câu chuyện nói về công ơn của cha mẹ

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021