Giải bài 23C: Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật

  • 1 Đánh giá

Giải bài 23C: Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 43. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói tên môn nghệ thuật mà em biết:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nghe thầy cô đọc bài

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

5. Thảo luận để trả lời câu hỏi sau:

Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Nói với các bạn điều em thích nhất trong tờ quảng cáo xiếc?

2. Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt (về lời văn, trang trí)?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm?

a. Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng.

b. Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

c. Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.

d. Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chọn làm phần a hoặc phần b theo hướng dẫn

a. Chọn vần ut hay vần uc?

cây tr.... ch.... mừng

c.... áo r..... gọn

ca kh..... cao v.....

b. Chọn l hay n?

nỗi ....o ăn .....o

xanh .....ơ cái ....ơ

cây ...ấm rơm áo ....ấm bẩn

=> Xem hướng dẫn giải

5. Thay nhau hỏi - đáp về việc xem biểu diễn nghệ thuật

Hỏi: Bạn đã xem buổi biểu diễn nghệ thuật gì?

Đáp:

Hỏi: Buổi biểu diễn được tổ chức khi nào? ở đâu?

Đáp:

Hỏi: Bạn xem cùng với ai?

Đáp:

Hỏi: Buổi biểu diễn có những tiết mục nào? Tiết mục đó có gì hay?

Đáp:

=> Xem hướng dẫn giải

6. Dựa vào những điều vừa hỏi - đáp, hãy viết đoạn văn (từ 7 đến 10 câu về một buổi biểu diễn nghệ thuật.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 51 lượt xem