Giải bài 11C: Em yêu quê hương

  • 1 Đánh giá

Giải bài 11C: Em yêu quê hương - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 89. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

6. Kể tên cảnh vật và màu sắc:

a. Kể tên những cảnh vật được tả trong bài thơ.

b. Kể tên những màu sắc tả cảnh vật quê hương trong bài thơ

=> Xem hướng dẫn giải

7. Chọn ý trả lời em cho là đúng nhất:

Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp?

a. Vì quê hương rất đẹp.

b. Vì bạn nhỏ yêu quê hương.

c. Vì bạn nhỏ trong bài thơ vẽ rất giỏi.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập a hoặc b dưới đây theo hướng dẫn của thầy cô.

a. Chọn s hay x điền vào chỗ trống?

Một nhà ...àn đơn ...ơ vách nứa

Bốn bên ...uối chảy, cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

Ánh đèn khuya còn ...áng lưng đồi.

(Nguyễn Đình Thi)

b. Chọn ươn hay ương điền vào chỗ trống?

Mồ hôi mà đổ xuống v..'....

Dâu xanh lá tốt vấn v... tơ tằm.

(Thanh Tịnh)

Cá không ăn muối cá Con cãi cha mẹ trăm đ..'.... con hư.

(Tục ngữ)

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm trong mỗi câu sau đây bộ phận câu trả lời câu hỏi "Ai" hoặc "làm gì?"

a. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.

b. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.

c. Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt tay tôi đi hái rau khúc.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thảo luận để đặt câu nói về hoạt động của người, con vật trong ảnh theo mẫu Ai? (con gì? ) làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Hỏi người thân về tên 3 tỉnh ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 53 lượt xem