Thảo luận để đặt câu nói về hoạt động của người, con vật trong ảnh theo mẫu Ai? (con gì?) làm gì?

  • 1 Đánh giá

4. Thảo luận để đặt câu nói về hoạt động của người, con vật trong ảnh theo mẫu Ai? (con gì? ) làm gì?

Bài làm:

Đặt câu như sau:

  • Các bạn nam đang hào hứng giành nhau đá bóng.
  • Đàn gà chen chúc nhau mổ thóc giữa sân
  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021