Đặt dấu câu sai sẽ dẫn đến hậu quả gì?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi: Đặt dấu câu sai sẽ dẫn đến hậu quả gì?

Bài làm:

Đặt dấu câu sai sẽ dần đến việc người đọc sẽ hiểu sai nội dung câu văn.

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021