Giải bài 22A: Nhà bác học vĩ đại

  • 1 Đánh giá

Giải bài 22A: Nhà bác học vĩ đại - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 30. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Bức tranh vẽ cảnh gì? Những người trong tranh đang làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận để chọn câu trả lời đúng: Câu chuyện kể lại việc gì?

a. Nhà bác học Ê-đi-xơn chế ra điện.

b. Nhà bác học Ê-đi-xơn nảy ra ý định và chế ra xe điện.

c. Bà cụ già đi chơi bằng xe điện.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Hỏi - đáp:

a. Hỏi: Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào?

Đáp:

b. Hỏi: Bà cụ mong muốn điều gì?

Đáp:

c. Hỏi: Mong muốn của bà cụ gợi cho Ê-đi-xơn ý nghĩ gì?

Đáp:

d. Hỏi: Nhờ đâu mà mong ước của bà cụ được thực hiện?

Đáp:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận để chọn ý trả lời đúng:

Qua câu chuyện em thấy Ê-đi-xơn là người như thế nào?

a. Rất quan tâm giúp đỡ người già.

b. Biết giữ lời hứa.

c. Rất say mê chế tạo ra những đồ dùng phục vụ cuộc sống con người.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát các tranh và cho biết ai là người lao động trí óc.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết?

Gợi ý:

Người lao động trí óc em định kể là ai?

Hằng ngày, người đó làm những công việc gì?

Người đó làm việc như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Kể cho người thân nghe về một người lao động trí óc

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hỏi người thân về những lợi ích mà khoa học mang lại cho con người

=> Xem hướng dẫn giải


  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021