Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào? Bà cụ mong muốn điều gì? Mong muốn của bà cụ gợi cho Ê-đi-xơn ý nghĩ gì?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Hỏi - đáp:

a. Hỏi: Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào?

Đáp:

b. Hỏi: Bà cụ mong muốn điều gì?

Đáp:

c. Hỏi: Mong muốn của bà cụ gợi cho Ê-đi-xơn ý nghĩ gì?

Đáp:

d. Hỏi: Nhờ đâu mà mong ước của bà cụ được thực hiện?

Đáp:

Bài làm:

a. Hỏi: Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào?

Đáp: Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra khi bà cụ đi bộ mười hai cây số mệt quá ngồi bên đường bóp chân và Ê-đi-xơn đi qua và dừng lại hỏi chuyện.

b. Hỏi: Bà cụ mong muốn điều gì?

Đáp: Bà cụ mong muốn có một thứ xe không cần ngựa kéo mà lại thật êm

c. Hỏi: Mong muốn của bà cụ gợi cho Ê-đi-xơn ý nghĩ gì?

Đáp: Mong muốn của bà cụ gợi có Ê-đi-xơn ý nghĩ chế tạo ra một cái xe chạy bằng dòng điện.

d. Hỏi: Nhờ đâu mà mong ước của bà cụ được thực hiện?

Đáp: Mong ước của bà cụ được thực hiện nhờ sự làm việc miệt mài của nhà bác học.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021