Đọc thầm đoạn 4 và trả lời câu hỏi: Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao?

  • 1 Đánh giá

4. Đọc thầm đoạn 4 và trả lời câu hỏi:

Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao?

5. Thay nhau nói hai bạn trong câu chuyện có điểm gì đáng khen?

  • Bạn En-ri-cô có điểm đáng khen là
  • Bạn Cô-rét-ti có điểm đáng khen là

Bài làm:

Hai bạn làm lành với nhau bằng cách: Cô-rét-ti cười hiền hậu, làm lành trước. En-ri-cô ôm chầm lấy bạn và cả hai cùng hứa sẽ không bao giờ giận nhau nữa.

Điểm đáng khen của Cô-rét ti và En-ni-cô là:

  • Bạn En-ri-cô có điểm đáng khen là biết hối hận với lỗi của mình, biết thương cho gia cảnh của bạn
  • Bạn Cô-rét-ti có điểm đáng khen là hiền lành, rộng lượng, sẵn sàng bỏ qua lỗi của bạn.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021