Nói lại một việc làm của mẹ thể hiện tình yêu thương đối với em

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Nói lại một việc làm của mẹ thể hiện tình yêu thương đối với em

Bài làm:

Ví dụ:

  • Hằng ngày, mẹ đều đưa đón em đi học, chẳng quản mưa nắng.
  • Những lúc em ốm, mẹ đều ở bên chăm sóc và động viên em.
  • Có những thức ăn, nước uống ngon mẹ đều dành cho em.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021