Điền từ vào từng chố trống để hoàn thành đoạn văn

  • 1 Đánh giá

4. Điền từ vào từng chố trống để hoàn thành đoạn văn

Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

Vào dịp hè, em đã được xem nhiều trận thi đấu thể thao. Em thích nhất là ....

Đúng 8 giờ sáng, ... đã chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng. Theo lệnh còi và cờ hiệu của trọng tài, các vận động viên đều ... khỏi vạch xuất phát. Ai nấy đều dồn sức .... Những phút đầu, vận động viên số 6 .... Bám sát anh là hai vận động viên .... Tiếp theo đó là vận động viên.... Khi cách đích chừng 20m, thật bất ngờ, vận động viên mang áo số 13 đã ... và về đích đầu tiên trong tiếng vỗ tay, hò reo vang dậy của chúng em.

(các vận động viên, tăng tốc độ, cuộc thi chạy, vọt lên dẫn đầu, bật rất nhanh, số 9 và 15, dẫn đầu, số 13)

Bài làm:

Vào dịp hè, em đã được xem nhiều trận thi đấu thể thao. Em thích nhất là cuộc thi chạy. Đúng 8 giờ sáng, các vận động viên đã chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng. Theo lệnh còi và cờ hiệu của trọng tài, các vận động viên đều bật rất nhanh khỏi vạch xuất phát. Ai nấy đều dồn sức tăng tốc độ. Những phút đầu, vận động viên số 6 dẫn đầu. Bám sát anh là hai vận động viên số 9 và số 15. Tiếp theo đó là vận động viên số 7. Khi cách đích chừng 20m, thật bất ngờ, vận động viên mang áo số 13 đã vọt lên dẫn đầu và về đích đầu tiên trong tiếng vỗ tay, hò reo vang dậy của chúng em.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021