Quan sát các tranh và cho biết ai là người lao động trí óc.

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát các tranh và cho biết ai là người lao động trí óc.

Bài làm:

Quan sát các bức tranh em thấy:

  • Tranh 1: Cô giáo đang giảng bài -> lao động trí óc
  • Tranh 2: Người thợ đang sửa chữa máy móc -> Lao động chân tay và trí óc
  • Tranh 3: Bác sĩ đang khám chữa bệnh -> lao động trí óc
  • Tranh 4: Bác nông dân đang gặt lúa -> lao động chân tay
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021