Kể thêm các việc cần làm để bảo vệ môi trường sống của chúng ta

  • 1 Đánh giá

4. Kể thêm các việc cần làm để bảo vệ môi trường sống của chúng ta

Bài làm:

Những việc cần làm để bảo vệ môi trường:

  • Trồng nhiều cây xanh
  • Vứt rác đúng nơi quy định
  • Thường xuyên quyét dọn sạch sẽ
  • Hạn chế sử dụng túi ni lông và hộp nhựa
  • Tuyên truyền để mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
  • Xử phạt nghiêm đối với những hành vi huỷ hoại môi trường.....
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021