Kể cho người thân nghe những việc thầy cô đã làm khi dạy em ở lớp

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Kể cho người thân nghe những việc thầy cô đã làm khi dạy em ở lớp

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Khi giảng bài ở lớp, cô giáo em thường:

  • Giảng bài chi tiết, rõ ràng cho tất cả các bạn hiểu
  • Đến từng bạn để hướng dẫn, chỉ bảo
  • Nghiêm khắc phê bình những bạn không có ý thức học tập
  • Kể chuyện cười để cả lớp giải trí sau những tiết học căng thẳng....
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021