Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? Nhà Rông trong tranh trên có gì khác so với những ngôi nhà em thường thấy?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

  • Bức tranh vẽ gì?
  • Nhà Rông trong tranh trên có gì khác so với những ngôi nhà em thường thấy?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

  • Bức tranh vẽ hình ảnh nhà Rông của người dân Tây Nguyên.
  • Theo em thấy, nhà rông trong tranh là một ngôi nhà to, rộng, được trang trí đẹp mắt hơn so với những ngôi nhà bình thường em thấy.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021