Nghe - viết đoạn văn sau: Ngôi nhà chung

  • 1 Đánh giá

3. Nghe - viết đoạn văn sau: Ngôi nhà chung

Bài làm:

Ngôi nhà chung

Trên thế giới có hàng trăm nước, hàng nghìn dân tộc khác nhau. Mỗi nước, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng. Nhưng tất cả đều đang sống trong một ngôi nhà chung là trái đất và có chung những việc phải làm. Đó là bảo vệ hoà bình, bảo vệ môi trường sống, đấu tranh chống đói nghèo, bệnh tật....

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021