Cần đặt dấu chấm vào chỗ nào để tách đoạn văn dưới đây thành 5 câu?

  • 1 Đánh giá

3. Trả lời câu hỏi:

a. Cần đặt dấu chấm vào chỗ nào để tách đoạn văn dưới đây thành 5 câu?

b. Cần viết hoa những chữ nào trong câu?

Trên nương, mỗi người một việc người lớn thì đánh trâu ra cày các bà mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.

Bài làm:

Đặt dấu câu và viết hoa những chữ trong câu là:

Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021