Chọn từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo thành hình ảnh so sánh:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo thành hình ảnh so sánh:

( tiếng sáo, hai trái núi, một cánh diều, những hạt ngọc).

  • Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như...
  • Tiếng gió rừng vi vu như...
  • Sương sớm long lanh tựa....
  • Toà tháp đôi sừng sững như...

Bài làm:

Điền từ vào chỗ trống:

  • Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như một cánh diều
  • Tiếng gió rừng vi vu như tiếng sáo
  • Sương sớm long lanh tựa những hạt ngọc
  • Toà tháp đôi sừng sững như hai trái núi.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021