Giải bài 6C: Buổi đầu đi học của em

 • 1 Đánh giá

Giải bài 6C: Buổi đầu đi học của em - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 47. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Hỏi - đáp:

 • Thầy (cô) giáo dạy bạn ở lớp 1 tên là gì?
 • Ai là người bạn thân thiết với bạn ở lớp 1?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B thích hợp với từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

4. Nghe thầy cô hướng dẫn

5. Luyện đọc

6. a. Đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi: Điều gì gợi tác giả nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trường?

b. Đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi: Trong ngày đến trường đầu tiên, vì sao tác giả thấy cảnh vật có sự thay đổi lớn?

c. Đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi: Tìm những hình ảnh nói lên sự bỡ ngỡ, rụt rè của đám học trò mới tựu tường.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn tiếng thích hợp ở bên phải ghép với tiếng bên trái để tạo thành từ ngữ viết đúng

=> Xem hướng dẫn giải

2. Trò chơi Thi tìm từ nhanh.

Các nhóm chọn yêu cầu a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô.

a. Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với chăm chỉ
 • Trái nghĩa với gần
 • (Nước) chảy rất mạnh và nhanh.

b. Tìm các từ chứa tếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với thuê
 • Trái nghĩa với phạt
 • Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp

a. Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b. Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi.

c. Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Kể cho bạn nghe về buổi đầu đi học của em.

Gợi ý:

 • Hôm đó, em đến trường một mình hay có ai đưa đi?
 • Trên đường tới trường, em nhìn thấy những cảnh gì?
 • Buổi đầu đi học, điều gì làm em thấy lạ lùng, bỡ ngỡ?
 • Điều gì ở trường khiến em thích nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về buổi đầu đi học của em dựa vào gợi ý ở hoạt động 4

=> Xem hướng dẫn giải


 • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021