Chơi trò chơi phòng vấn: Tổ bạn gồm những ai? Có mấy bạn trai, mấy bạn gái?

  • 1 Đánh giá

4. Chơi trò chơi phòng vấn:

Hỏi: Tổ bạn gồm những ai? Có mấy bạn trai, mấy bạn gái?

Đáp: ..................................

Hỏi: Mỗi bạn có đặc điểm gì tốt?

Đáp: ..................................

Hỏi: Tháng vừa qua, các bạn trong tổ đã làm được những việc tốt gì?

Đáp: ..................................

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Hỏi: Tổ bạn gồm những ai? Có mấy bạn trai, mấy bạn gái?

Đáp: Tổ mình gồm có 5 người, đó là bạn Ngọc, bạn Hải Anh, bạn, Tuấn Dũng, bạn Hà My và bạn Vân Anh. Như vậy, trong tổ mình có 3 bạn nữ và hai bạn nam.

Hỏi: Mỗi bạn có đặc điểm gì tốt?

Đáp: Trong tổ mình mỗi người có những điểm tốt khác nhau: Bạn Ngọc học rất giỏi, bạn Hà My và bạn Vân Anh hát rất hay, bạn Tuấn Dũng chơi đá bóng giỏi, bạn Hải Anh nhảy rất đẹp.

Hỏi: Tháng vừa qua, các bạn trong tổ đã làm được những việc tốt gì?

Đáp: Trong tháng qua, các bạn trong tổ mình đã chăm chỉ học tập, dành được nhiều điểm mười, tham gia quyên góp ủng hộ các bạn nghèo, tham gia lao động trường lớp sạch sẽ...

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021