Dựa vào các tranh và câu hỏi gợi ý, lần lượt kể lại từng đoạn câu chuyện Người lính dũng cảm

  • 1 Đánh giá

2. Dựa vào các tranh và câu hỏi gợi ý, lần lượt kể lại từng đoạn câu chuyện Người lính dũng cảm

  • Đoạn 1: Viên tướng ra lệnh thế nào? Chú lính nhỏ có thái độ ra sao?
  • Đoạn 2: Cả tốp vượt rào bằng cách nào? Chú lính nhỏ vượt rào bằng cách nào? Kết quả ra sao?
  • Đoạn 3: Thầy giáo nói gì với học sinh? Thầy mong ước điều gì ở các bạn?
  • Đoạn 4: Viên tướng ra lệnh thế nào? Chú lính nhỏ phản ứng ra sao? Câu chuyện kết thúc thế nào?

Bài làm:

Đoạn 1: Viên tướng ra lệnh - "Vượt rào, bắt sống quân địch". Trước lệnh ấy, chú lính nhỏ ngập ngừng suy nghĩ và hỏi lại: "Chui vào à?". Viên tướng quát : "Chỉ những thằng hèn mới chui".

Đoạn 2: Theo lệnh của viên tướng, cả bọn - trừ chú lính nhỏ - leo qua làm hàng rào đổ sập. Chú lính nhỏ đang chui bên dưới bị hàng rào đè lên. Luống hoa mười giờ trong vườn bị giập nát.

Đoạn 3: Hôm sau, thầy giáo hỏi cả lớp xem ai đã làm đổ hàng rào nhưng cả lớp ngồi yên không ai can đảm đứng lên nhận lỗi. Chú lính nhỏ ngày hôm qua nhấp nhổm toan đứng lên thú nhận khuyết điểm thì bị "viên tướng” cản lại. Thầy buồn bã yêu cầu em nào phạm lỗi thì tự giác ra sửa lại hàng rào và luống hoa.

Đoạn 4: Khi tan học, chú lính nhỏ gọi các bạn ra sửa lại vườn hoa. Viên tướng bảo "Về thôi !". Chú nói: "Như vậy là hèn" rồi chú quả quyết ra sửa lại vườn. Cả bọn sững sờ một chút rồi cùng bước theo chú như bước theo người chỉ huy dũng cảm nhất.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021