Thảo luận, trả lời câu hỏi: Cuối cùng, Lan ân hận về điều gì?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Cuối cùng, Lan ân hận về điều gì?

6. Mỗi nhóm thảo luận tìm một tên khác cho câu chuyện

Bài làm:

Cuối cùng, Lan ân hận về sự ích kỉ của mình. Vì sở thích của mình mà Lan đã để anh trai phải nhường lại tiền mua áo mới cho em, anh chấp nhận mặc áo cũ.

Đặt tên khác cho câu chuyện:

  • Hai anh em
  • Gia đình đầm ấm
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021