Chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp?

  • 1 Đánh giá

7. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

Chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp?

Bài làm:

Chiếc đèn ông sao của bạn Hà đẹp ở chỗ:

  • Được làm bằng giấy bóng kính màu đỏ, trong suốt.
  • Ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn.
  • Xung quanh có những tua giấy đủ màu sắc
  • Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021