Giải bài 12A: Mọi miền đất nước

  • 1 Đánh giá

Giải bài 12A: Mọi miền đất nước - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 92. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng chơi: Thi nói nhanh tên các tỉnh, thành phố trên đất nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc đoạn 1 và 2, trả lời câu hỏi:

a. Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào?

b. Nghe đọc thư Vân, các bạn mong ước điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi:

a. Phương nghĩ ra sáng kiến gì?

b. Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà Tết cho Vân?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chọn thêm một tên khác cho truyện:

a. Câu chuyện cuối năm.

b. Tình bạn.

c. Cành mai Tết.

d. Gửi nắng cho bạn.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Nói với các bạn trong nhóm về những điều em quan sát được trong bức ảnh dưới đây.

Gợi ý:

  • Anh chụp cảnh đẹp nào?
  • Cảnh đẹp đó ở miền Bắc, miền Trung, hay miền Nam?
  • Em thích cảnh đẹp nào nhất? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021