Thi nói nhanh tên các tỉnh, thành phố trên đất nước ta?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng chơi: Thi nói nhanh tên các tỉnh, thành phố trên đất nước ta?

Bài làm:

Ví dụ:

  • Tên một số tỉnh của nước ta: Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Kiên Giang, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai...
  • Tên một số thành phố của nước ta: TP Hải Phòng, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, TP Đà Nẵng...
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021